Widders veilig werken op hoogte

WERKEN OP HOOGTE | VCA

WIDDERS Veilig Werken op Hoogte is een bedrijf dat is voortgekomen uit de vroegere "GSM Antennebouw". De werkplekken (sites) van de GSM-antennes zitten vaak op gebouwen of aan masten etc. dus op hoogtes hoger dan 2,5 meter dus risicovol en moesten (bijna) altijd voorzien worden van veiligheidsvoorzieningen voor veilig werken op hoogte zodat het werken, onderhoud of eventuele reparaties op een dusdanige wijze gedaan kon worden waarbij het valrisico nihil werd.

De oprichter van WIDDERS Veilig Werken op Hoogte werkte destijds als werkvoorbereider bij één van de grootste antennebouwers van die tijd en stuitte steeds op een (te) lange looptijd voor de veiligheidsvoorzieningen waardoor de opleveringen van diverse sites soms wel 10-15 weken uit liepen.

Uit frustratie ontwikkelde hij een "stand-alone" veiligheidshekwerk dat voldoet aan alle veiligheidseisen dat zowel mechanisch als chemisch geborgd is (gecertificeerd destijds door Aboma & Keboma). In 2005 is dit hekwerk op de markt gezet en destijds veel geplaatst op GSM-antenne bouwplaatsen.

Van het een kwam het ander en kreeg WIDDERS Veilig Werken op Hoogte (voorheen WIDGER BV) in 2006 een grote opdracht van TRACTEL Benelux bv om alle openbare gebouwen van de gemeente Oss te voorzien van Tractel veiligheidsmiddelen.Deze veiligheidsmiddelen bestonden vooral uit vaste borgpunten, vallijnen en hekwerken op daken. Tot op heden is Tractel Benelux bv een grote opdrachtgever van WIDDERS Veilig Werken op Hoogte .

WIDDERS Veilig Werken op Hoogte zorgt ervoor dat de regels wetten en normen beschikbaar en/of aangebracht zijn zodat uw mensen of uzelf de werkzaamheden op hoogte VEILIG kunnen uitvoeren.